Služby

Služby

Naše služby pokrývajú všetky činnosti pri vyhradených technických zariadeniach elektrických, plynových, tlakových.

Montáž, oprava, údržba

Vykonávame inštalácie a montáže, servisné prehliadky, opravy pre rodinné domy, bytovky, plynové kotolne, priemyselné haly, regulačné stanice.

 • Plynové kotly (Vaillant, Viessmann, Buderus, Junkers, Wolf, Protherm, Baxi)
 • Infražiariče (AbsolutGaz, Adrian, Kotrbatý, Lersen, , Systema)
 • Plynové horáky (Weishaupt, APH, GB Ganz, Riello, Bentone )

Revízie, odborné prehliadky a skúšky vo všetkých rozsahoch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

V rámci zariadení elektrických:

 • zariadenia a inštalácie
 • bleskozvody
 • uzemňovacie súpravy
 • spotrebiče
 • ručné náradie
 • elektrické časti pracovných strojov

V rámci zariadení plynových v rozsahu:

 • rozvody plynov
 • zariadenia na znižovanie tlaku
 • zariadenia na zvyšovanie tlaku
 • plynové zariadenia

V rámci zariadení tlakových:

 • parné kotly
 • tlakové nádoby

Spracovanie technickej a sprievodnej dokumentácie:

 • Revízne knihy plynových zariadení
 • Prevádzkové predpisy
 • Vypracovanie Harmonogramu VTZ na min.3ročné obdobie
 • Vypracovanie prevádzkového denníka

Naše služby si môžete objednať priamo na:

telefónnom čísle
e-mailom
alebo cez kontaktný formulár, ktorý po odoslaní bude ihneď doručený sms-kou nášmu technikovi, ktorý Vás bude spätne kontaktovať.